Svarbiausia –
kūrybiškumas. 
Reikia tik darbštumo,
negęstančio noro ieškoti, kilti, tobulėti…

Mokytojų kolektyvas – kūrybinga ir veikli komanda, kuri pasiruošusi suteikti moksleiviams ne tik žinias, bet ir suformuoti tvirtus dorinius pagrindus, gebėjimą pasirinkti sąžiningą gyvenimo būdą, atrasti savo pašaukimą, tęsti ir puoselėti savo tautos kultūrines tradicijas, išsaugoti tautinį mentalitetą, meilę gimtajai kalbai, istorijai ir savo kraštui.

Gimnazijoje dirba 30 mokytojų, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas. Iš jų 2 – mokytojai metodininkai, 20 – vyresnieji mokytojai.

Visi gimnazijos mokytojai siekia gimnazijos kaitos visumos, individualizuoja bei diferencijuoja ugdymo turinį, tiksliai nustato veiklos prioritetus bei stengiasi juos įgyvendinti kasdienėje veikloje. Visus dalykus dėsto specialistai. Mokytojai gerąją darbo patirtį kūrybiškai taiko savo darbe, moko vieni kitus bei dalijasi gerąja patirtimi. Mokytojai daug dėmesio skiria šiuolaikiniams ugdymo metodams nagrinėti, ugdymo turinio planavimui gerinti bei pasirengimui dirbti su ypač gabiais ir talentingais mokiniais, diferencijuojant mokymosi medžiagą, įtraukiant juos į aktyvią projektinę veiklą.

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
Liana Tarasevič ikimokyklinis ugdymas auklėtoja
Irina Giliun priešmokyklinis ugdymas vyresnioji pedagogė
Nina Burbo priešm./ikimok. ugdymas pedagogė
Olga Domanskaja pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Inga Nedeliaj pradinis ugdymas mokytoja
Galina Tyško pradinis ugdymas, biologija vyresnioji mokytoja
Liudmila Parastajeva pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Stanislava Jautakienė lietuvių kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja
Ilona Gelumbickienė lietuvių kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja
Ingrida Jermak lietuvių kalba ir literatūra mokytoja
Svetlana Korvel rusų kalba vyresnioji mokytoja
Natalja Zmejevskaja rusų kalba
etika
vyresnioji mokytoja
mokytoja
Olga Gromova anglų kalba vyresnioji mokytoja
Eni Ovadok anglų kalba vyresnioji mokytoja
Marija Sinkevič matematika vyresnioji mokytoja
Ruslana Tumienė matematika vyresnioji mokytoja
Igoris Voiniušas informacinės technologijos mokytojas metodininkas
Rita Petkevičienė informacinės technologijos mokytoja
Ana Berlingienė fizika vyresnioji mokytoja
Ina Miloš istorija, geografija
ekonomika ir verslumas
vyresnioji mokytoja
mokytoja
Rasa Jachimovičienė istorija mokytoja metodininkė
Brygida Šaranda istorija vyresnioji mokytoja
Diana Bucinskiene biologija, žmogaus sauga mokytoja
Lucija Čečiotkinienė chemija mokytoja
Jelena Andrejeva muzika vyresnioji mokytoja
Aleksandr Subotkevič dailė vyresnysis mokytojas
Nelė Muchlajeva fizinis ugdymas
choreografija
mokytoja
vyresnioji pedagogė
Renata Voitechovska technologijos
etika
vyresnioji mokytoja
mokytoja
Diana Nikandrova   vyresnioji socialinė pedagogė
Julija Skripskienė   vyresnioji logopedė
vyresnioji spec.pedagogė