L. e. direktoriaus pareigas

IGORIS VOINIUŠAS

Kvalifikacija

III vadybinė kategorija,

informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Išsilavinimas

VGTU, 1997 m.

Vadybos bakalauro laipsnis

VGTU, 1999 m.

Vadybos magistro laipsnis

VPU, 2005 m.

Informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos vadovo 2017 m. veiklos ataskaita

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

AUŠRA ARCHIPOVA