Didžiausia dorybė, nuo kurios blėsta visos kitos, yra niekam nekenkti ir visomis išgalėmis padėti kiekvienam“.
/Frančeskas Gvičardinis/

Socialinis pedagogas Diana Nikandrova

Darbo laikas

antradienis – penktadienis
8.00–15.00

El.paštas: d.nikandrova@zebra.lt

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų).
 • Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje).
 • Probleminių mokinių lankymas namuose kartu su klasių vadovais.
 • Šviečiamoji veikla.
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų.
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.

Visuomet esate laukiami tiesiog pabūti…

NAUDINGOS NUORODOS:

www.lvjc.lt/  – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

www.jaunimo-centras.lt/  – Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras

www.bendraamziai.lt  – portalas skirtas jaunimui, žaidimai, video, nuotraukos, Jaunimo sveikatos centras

http://www.pagalbavaikams.lt   – pagalba vaikams

www.mususeima.lt – viskas, kas aktualu šeimai

www.gelbvaik.lt  – „Gelbėkit vaikus“ už vaiko teises kovojanti visuomeninė organizacija

www.savanoriaujam.lt

www.jaunimolinija.lt   – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir elektroniniais laiškais tarnyba

www.vaikulinija.lt – emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu