Psichologė:

Konsultacijų laikas
Penktadienis: 10.00-16.00

Psichologo veiklos tikslas – įvertinti ir padėti spręsti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaikais dirbančiais specialistais.

  • Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
  • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Inicijuoja bei dalyvauja įgyvendinant psichologinių problemų prevencijos programas.
  • Bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, taip pat kitomis institucijomis, sprendžiant mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos bei Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupės veikloje.