Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Kaip pranešti apie korupciją

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo  nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.