dsc_0003

„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo, ir pykčio, be dovanų ir pinigų“

 (Rychardas de Bury)

Bibliotekos darbo laikas: 7.30 – 16.00
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena.

Bibliotekininkė: Ana Bogdzevič
El. paštas:


dsc_0007

Mokyklos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.


VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2019 M.

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2020 M.

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2021 M.

Bibliotekos struktūra:
– Abonementas
– Skaitykla (bibliotekoje yra įrengta skaitykla su 14 darbo vietų, iš kurių 4 darbo vietos kompiuterizuotos su interneto prieiga)
– Vadovėlių fondas

Bibliotekos paslaugos:
– Mokinių aprūpinimas vadovėliais
– Grožinės literatūros išdavimas
– Atsakymas į užklausas
– Skaityklos paslaugos
– Parodų organizavimas
– Nemokamas internetas
– Kopijavimo paslaugos

Bibliotekos fondas:
2020 metų pradžioje bibliotekoje yra 5038 knygos ir 3897 vadovėliai. Turime nemažą enciklopedijų, žodynų, žinynų fondą, daug įvairių CD su mokomosiomis programomis.

Teminės lentynos
1. Naujos knygos
2. Mokymasis. Studijos. Karjera (profesinio orientavimo kampelis)
3. Jubiliatų knygų parodos
4. Periodiniai leidiniai. Žurnalai

2020-2021 mokslo metų knygų parodos bei kiti renginiai

Parodos valstybinėms, tautinėms bei kalendorinėms šventėms

Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 1 d.
Raštingumo diena Rugsėjo 8 d.
Lietuvos žydų genocido atminimo diena Rugsėjo 23 d.
Europos kalbų diena Rugsėjo 26 d.
Tarptautinė Mokytojų diena Spalio 5 d. 
LR Konstitucijos diena Spalio 25 d.
Žmogaus teisių diena Lapkričio 10 d.
Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena Lapkričio 23 d.
Kūčios ir Šv. Kalėdos Gruodis
Knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Knygų Kalėdos“ Gruodis
100 Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino kalne Sausio (2019)
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai (pagal atskirą planą) Sausis-gruodis
Lietuvos laisvės gynėjų diena Sausio 13 d.
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena Vasario 16 d.
Tarptautinė rašytojų diena Kovo 3 d.
Šv. Kazimieras Kovo 4 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11 d.
Knygnešių diena Kovo 16 d.
Pasaulinė poezijos diena Kovo 21 d.
Lietuvos įstojimo į NATO diena Kovo 23 d.
Šv. Velykos Balandžio 21-22 d.
Tarptautinė vaikų knygos diena Balandžio 4 d.
Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena Balandžio 23 d.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena Gegužės 1 d.
Motinos diena Gegužės 5 d.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Gegužės 7 d.
Tarptautinė šeimos diena Gegužės 15 d.
Pasaulinė informacinės visuomenės diena Gegužės 18 d.
Tarptautinė vaikų gynimo diena Birželio 1 d
Tėvo diena Birželio 3 d

Esant reikalui – paruošiami stendai, literatūrinės parodos skirtos kitoms aktualioms temoms, knygų parodos, stendai įvairiems rašytojų, visuomenės veikėjų sukaktims paminėti.

Naudingos nuorodos
http://www.tinklas.lt/ – švietimo tinklas
http://www.vrsa.lt/ – Vilniaus rajono savivaldybė
http://portalas.emokykla.lt/ -švietimo portalas
http://www.lnb.lt/ – Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka
http://www.amb.lt/lt/ – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
http://rubinaitis.lnb.lt/ – vaikų literatūros informacijos svetainė
http://www.skaitymometai.lt/ – skaitymo metai
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ – literatūros kūriniai 5-8 klasėms
http://antologija.lt/texts/23/turinys_l.html – lietuvių klasikinės literatūros antologija
http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/ – elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11 klasei.
http://www.tekstai.lt/ – šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija
http://www.zodziai.lt – tarptautinių žodžių žodynas
http://www.likit.lt/frames/turinys/turinys.htm – kalbos problemos
http://www.vlkk.lt – valstybinė lietuvių kalbos komisija
http://šaltiniai.info – lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai
www.libis.lt – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema
https://www.epaveldas.lt – virtuali kultūros paveldo sistema
https://www.ibiblioteka.lt – interaktyvi biblioteka
https://lanka.vu.lt – Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas
www.mab.lt/lt/katalogai – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai
www.lvb.lt – Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka
www.bepatyciu.lt – vaikų linija, be patyčių
www.nec.lt ; www.egzaminai.lt – Nacionalinis egzaminų centras
www.aikos.smm.lt – avira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai –bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė
www.emokykla.lt – švietimo portalas emokykla
www.smm.lt – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
www.nsa.smm.lt – Nacionalinė švietimo agentūra