UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas baigiasi:
•  1–4 klasių mokiniams – 2021 m. birželio 9 d.;
•  5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 2021 m. birželio 23 d.;
•  IV gimnazijos klasės mokiniams – 2021 m. gegužės 24  d.

Ugdymo proceso trukmė:
•  1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos;
•  5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;
•  IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Mokslo metai skirstomi į pusmečius:

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
1 pusmetis: 2020 rugsėjo 1 d. iki 2021 sausio 22 d.;
2 pusmetis (1–4 kl.): 2021 sausio 25 d. iki 2021 birželio 9 d.;
2 pusmetis (5-8, I-III gimnazijos kl.): 2021 sausio 25 d. iki 2021 birželio 23 d.;
2 pusmetis (IV gimnazijos kl.): 2021 sausio 25 d. iki 2021 gegužės 24 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
Vasaros (1-4 kl.) 2021-06-10 2021-08-31 2021-09-01
Vasaros (5-IIIG kl.) 2021-06-24 2021-08-31 2021-09-01

* IV gimnazijos klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 2021-04-12 dieną.

2019–2020 mokslo metų ugdymo planas