MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

<..> Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį ir organizavimo tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą <..>

Vertinimo sistemą galite rasti čia