CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

<…> Vaikų priėmimo į  švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams bei nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo tvarką. <…>

Priėmimo tvarkos aprašą galite rasti čia 

Prašymo forma Microsoft Word - Wikipedia

Svarbi informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikusMicrosoft Word - Wikipedia

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

<…> Priėmimo į Vilniaus r. Valčiūnų gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. <…>

Priėmimo tvarkos aprašą galite rasti čia