Mokyklos filosofija

Dabartis visada kupina ateities…

Gotfrydas Vilhelmas Leibnicas

Mokyklos vizija

Efektyviai dirbanti, atvira kaitai, nuolat besimokanti ir tobulėjanti vidurinė mokykla, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, pakankama kokybiškų programų pasiūla, moderni, saugi ugdymo(-si) aplinka.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą; ugdyti mokinį, gerai besiorientuojantį informacinėje visuomenėje, turintį tvirtą pilietinę poziciją ir siekiantį kryptingo tolimesnio lavinimosi.

Vertybės

1. Poreikis tobulėti.
2. Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms.
3. Savigarba bei pagarba kitiems.
4. Atsakomybė už savo darbą.
5. Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė.
6. Mokymosi aplinkos kūrimas ir saugojimas.